fbpx
  • English
  • ไทย

5 ขั้นตอน ทำวีซ่าเรียนต่ออเมริกา ที่ใครทำ ก็ผ่านชัว!!

5 ขั้นตอน ทำวีซ่าเรียนต่ออเมริกา ที่ใครทำ ก็ผ่านชัว!!

นอกจากจะได้ที่เรียนแล้ว การที่จะเดินทางไปเรียนได้นั้น ก็ต้องมีวีซ่าอเมริกาก่อนน้า สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ต้องทำ วีซ่าอเมริกา ประเภท F-1 ซึ่ง วีซ่าอเมริกา ประเภทนี้เป็นวีซ่าอเมริกาหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่มีการเรียนการสอนมากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วีซ่าอเมริกา

ขั้นตอนในการดำเนินการขอวีซ่าอเมริกา

1. ชำระค่าธรรมเนียมบันทึกข้อมูลของนักเรียนต่างชาติที่เดินทางเข้าไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา (The Student and Exchange Student Visitor Information System, SEVIS) $350

2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าอเมริกา DS160

3. ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าอเมริกา $160 (4,960 บาท) ที่ธนาคารกรุงศรี หรือชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.fmjfee.com/i901fee/ (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

4. ทำการนัดวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาผ่านระบบออนไลน์ โดยจะสามารถเข้าไปทำนัดสัมภาษณ์ได้ หลังจากชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ 24 ชั่วโมง

5. เดินทางไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร 95 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330 (BTS เพลินจิต ทางออก 2) ตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยให้ไปถึงก่อนประมาณ 15 นาที

เอกสารที่ต้องนำไปในวันที่สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

1. เอกสารยืนยันการนัดสัมภาษณ์
2. เอกสารยืนยันแบบฟอร์ม DS-160
3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
4. รูปถ่ายสำหรับทำวีซ่าอเมริกาขนาด 2×2 นิ้ว 1 ใบ พื้นหลังสีขาว
5. แบบฟอร์ม I-20
6. เอกสารยืนยันการชำระ I-901 (SEVIS Fee)
7. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินสำหรับการศึกษาในปีแรก
7.1 หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคาร (Bank Letter) ระบุค่าเงินเป็น USD 
7.2 รายการเดินบัญชี (Statement) เงินเข้า-ออก ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการพิจารณาวีซ่า

• ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (Degree Certificate)
• ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
• ผลภาษาอังกฤษ (TOEFL / IELTS)
• หนังสือรับรองการทำงานของผู้สมัคร
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ใบเปลี่ยนนามสกุล (หากเคยเปลี่ยน)
• แผนการของผู้สมัคร หลังจากที่เดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว (Potential job)
• เอกสารแสดงความสัมพันธ์และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สนับสนุน ในกรณีมีผู้สนับสนุนทางการเงิน
• หลักฐานการทำงานของผู้สนับสนุน ในกรณีมีผู้สนับสนุนทางการเงิน
**เอกสารต่างๆ ที่ยื่นเป็นภาษาไทย ต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ**

Tips เล็กๆ น้อยๆ สำหรับวันสัมภาษณ์

สำคัญมาก! อย่าลืมนำเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไปให้ครบ
– แต่งกายให้สุภาพ สวมชุดที่ค่อนข้างเป็นทางการ
– ตอบคำถามให้ฉะฉาน ตอบตรงคำถาม และพูดตามความจริง เน้นที่แผนการการศึกษาของน้องๆควรให้แม่นยำ น้องๆควรมีการเตรียมตัวสัมภาษณ์ล่วงหน้าด้วยตนเอง หรือกับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันเพื่อความพร้อมและลดความประหม่าในวันสัมภาษณ์จริง

ในส่วนของประกันสุขภาพ ทางสหรัฐอเมริกาจะไม่มีบริการความคุ้มครองสุขภาพจากภาครัฐ ดังนั้น น้องๆ จะต้องเตรียมทำประกันสุขภาพไปเอง ซึ่งโดยปกติแล้ว สถาบันการศึกษาทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาจะแนะนำให้ซื้อประกันสุขภาพเมื่อเปิดภาคเรียนกับทางสถาบัน หรือบางสถาบันจะมีข้อบังคับว่า ผู้เรียนต้องทำประกันกับบริษัทประกันที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ติดต่อให้เท่านั้น หรือคิดรวมกับตอนจ่ายค่าเทอมเลย ซึ่งข้อดีคือ น้องๆ จะมั่นใจได้ว่าประกันสุขภาพตรงตามเงื่อนไข ความคุ้มครองเพียงพอ และทำเคลมได้ง่าย แต่หากน้องๆ มีประกันอยู่แล้ว หรือต้องการซื้อประกันจากที่ไทย ต้องอย่าลืมดูข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาให้ดีว่า สามารถทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันที่ไหนได้บ้าง และควรแจ้งแผนประกันกับทางสถาบันให้ทราบ เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและความคุ้มครอง เช่น วงประกันที่ต้องครอบคลุม โดยควรนำเอกสารเกี่ยวกับแผนประกัน (ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่น้องๆ ซื้อจากประเทศไทยติดตัวไปด้วย

รู้หรือไม่? กรณีต้องการขอวีซ่าอเมริกาเร่งด่วน สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพียงแค่แจ้งเรื่องไปยังสถานทูตเพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องการยื่นขอวีซ่าอเมริกาแบบเร่งด่วน จากนั้นทางสถานทูตจะแจ้งตารางนัดสัมภาษณ์กลับมา หากผ่านการพิจารณา

Close Menu